15 tuổi vẫn có thể đứng tên sổ đỏ?

Hỏi: Hai vợ chồng tôi có một cháu trai, năm nay cháu tròn 15 tuổi. Chồng tôi bị tai nạn giao thông đã qua đời được 1 năm. Nay tôi muốn cho con trai đứng tên sổ đỏ một thửa đất mà hai vợ chồng đã mua trước đây. Vậy con tôi mới 15 tuổi thì có được pháp luật cho phép đứng tên sổ đỏ hay không?

Luật Đất đai 2013 đang được áp dụng không quy định độ tuổi đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng (QSD) đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ), còn Luật Dân sự 2005 (có hiệu lực vào thời điểm người cha mất) có quy định về năng lực hành vi dân sự.

so dolflc 3dba
15 tuổi có được quyền đứng tên sổ đỏ?

Cụ thể, Điều 20 Luật Dân sự 2005 quy định về năng lực hành vi dân sự của người chưa thành niên từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi như sau: “… Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ 18 tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày phù hợp với lứa tuổi hoặc pháp luật có quy định khác…”. Trong trường hợp khác “… người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có tài sản riêng bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, có thể tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự mà không cần phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác…”.

Như vậy, người chưa thành niên (dưới 18 tuổi) cũng là đối tượng được xác lập quyền sở hữu tài sản được hình thành từ thừa kế, cho tặng, chuyển nhượng… và được phép đứng tên trên giấy chứng nhận QSD đất, sở hữu tài sản

Theo PLO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *