Bắt buộc phải bảo lãnh khi mua nhà dự án?

Hỏi: Tôi dự định mua nhà ở Hà Nội. Trong hợp đồng mua bán với chủ đầu tư có điều khoản phí bảo lãnh cho hợp đồng do bên mua trả. Giấy tờ pháp lý dự án đã được chủ đầu tư cung cấp đầy đủ, trong đó có thư cam kết bảo lãnh của ngân hàng. Phí bảo lãnh cho hợp đồng mua bán là 2% giá trị hợp đồng.

Vậy xin hỏi, hợp đồng bảo lãnh có bắt buộc? Khách mua nhà không cần bảo lãnh cho hợp đồng mua bán có ảnh hưởng gì đền việc cấp sổ hồng sau này hay không?

Xin cảm ơn!

leviet@…

mn f970
Pháp luật hiện hành không bắt buộc bên mua nhà phải thực hiện việc
bảo lãnh đối với hợp đồng mua bán.

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 56 Luật kinh doanh bất động sản 2014, chủ đầu tư dự án bất động sản trước khi cho thuê mua, bán nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng. Đối với chủ đầu tư khi bán nhà hình thành trong tương lai, đây là quy định bắt buộc. Phí bảo lãnh là chi phí phát sinh, được chủ đầu tư tính vào giá bán căn hộ hoặc nhà ở hình thành trong tương lai.

Song, việc bảo lãnh chỉ áp dụng đối với bên bán là các chủ đầu tư. Hiện tại, pháp luật không quy định bắt buộc bên mua phải thực hiện việc bảo lãnh đối với hợp đồng mua bán. Vậy nên, trường hợp khách mua không tiến hành bảo lãnh cho hợp đồng mua bán cũng không ảnh hưởng gì đền việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở sau này.

Công ty luật hợp danh Thiên Thanh

Theo CafeLand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *