Bộ bàn ghế thông minh mang tên Smöly

Bộ bàn ghế với thiết kế thông minh mang tên gọi Smöly này được thiết kế bởi Moh Portuondo Alvarez. Với những ngăn nhỏ bí mật, các dụng cụ của bạn sẽ có nơi cất giữ phù hợp để bàn luôn thật gọn gàng và ngăn nắp.

Bộ bàn ghế với thiết kế thông minh mang tên gọi Smöly này được thiết kế bởi Moh Portuondo Alvarez. Với những ngăn nhỏ bí mật, các dụng cụ của bạn sẽ có nơi cất giữ phù hợp để bàn luôn thật gọn gàng và ngăn nắp.

dac769239a2c56d7a1eb389fccc55885 Bộ bàn ghế thông minh mang tên Smöly

f712f2feda077dfac753c346e5b2597c Bộ bàn ghế thông minh mang tên Smöly

5e053638c0a92f4f0c86a291b235f5b0 Bộ bàn ghế thông minh mang tên Smöly

5f1653033bc5d575a3166c5a30100eef Bộ bàn ghế thông minh mang tên Smöly

a23db721d6c0cb49a75a98f9838c1851 Bộ bàn ghế thông minh mang tên Smöly

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *