Có được cấp sổ đỏ mới khi chỉ còn sổ đỏ của chủ cũ không?

Hỏi: Vào năm 2009, bác tôi tôi có mua lại một căn hộ và bác giữ hộ sổ đỏ căn hộ trước khi các bên giao kết hợp đồng. Sau đó, các văn phòng công chứng không đồng ý công chứng hợp đồng mua bán vì bác tôi đã làm mất sổ đỏ căn hộ.

Người bán và bác tôi đã ký hợp đồng mua bán viết tay, đồng thời cam kết miệng khi nào tìm được sổ đỏ hoặc xin cấp lại được sẽ thanh lý hợp đồng, ký hợp đồng mua bán mới tại văn phòng công chứng theo đúng quy định hiện hành. Tuy nhiên, dù sau đó bác tôi đã tìm lại được sổ đỏ nhưng hai bên đã không ký được hợp đồng công chứng vì lý do địa lý.

Đến nay, bác tôi muốn chuyển căn nhà cho các con nhưng chỉ còn sổ đỏ, giấy mua bán viết tay đã thất lạc. Liệu bác tôi có thể xin cấp giấy chứng nhận mới được không?

Xin cảm ơn!

Nguyễn Hoàng Anh (Hà Nội)

sd2 1976
Nếu nhận chuyển nhượng đất trước 1/7/2017 mà chỉ còn giấy viết tay thì thực hiện theo
quy định tại Khoản 2, Điều 82 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.
(Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Trả lời:

Nếu người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước thời điểm 01/07/2014 mà bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất chỉ có giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sử dụng đất sẽ thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 82 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, ban hành ngày 15/5/2014.

Như vậy, đối với trường hợp của bác ông, để có cơ sở xem xét và xử ý cụ thể, ông cần liên hệ với Văn phòng Đăng ký đất đai TP Hà Nội để được giải quyết theo thẩm quyền.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Theo Chinhphu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *