Đất quy hoạch có được chuyển nhượng, tách sổ không?

Khoản 2 Điều 49 Luật Đất đai năm 2013 có quy định, nếu quy hoạch sử dụng đất đã công bố nhưng chưa có kế hoạch sử dụng thì người sử dụng đất có quyền tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền lợi của người sử dụng đất theo đúng nội dung luật định.

Nếu kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được cấp huyện công bố thì người sử dụng đất nằm trong vùng quy hoạch phải thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất, đồng thời, thu hồi đất theo kế hoạch và tiếp tục được thực hiện các quyền của người sử dụng đất, song, không có quyền xây mới nhà ở, các công trình, hoặc trồng cây lâu năm. Trường hợp có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, hoặc các công trình hiện hữu trên đất thì người sử dụng đất phải được sự cho phép từ phía cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

luat 61c3
Có được chuyển nhượng, tách sổ đỏ đối với đất nằm trong diện quy hoạch?

Theo quy định tại Điều 167 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất hoàn toàn có quyền chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, hoặc tặng cho, thừa kế, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất đúng theo luật định.

Từ các quy định trên, có thể thấy đối với trường hợp thửa đất nằm trong diện quy hoạch nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng, người sử dụng đất vẫn được phép thực hiện chuyển nhượng một phần thửa đất đó và tiến hành làm thủ tục trước bạ, sang tên với điều kiện diện tích thửa đất phải đủ diện tích tối thiểu được phép tách thửa theo quy định của UBND cấp tỉnh nơi có đất.

Quy định của pháp luật hiện chưa có nội dụng thêm tên người nhận chuyển nhượng vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu người nhận chuyển nhượng không được tách sổ đỏ. Do đó, người nhận chuyển nhượng đất không thể đề nghị cơ quan nhà nước thêm tên của mình vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được.

Theo Vnexpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *