Được phép chuyển tiền ra nước ngoài mua nhà hay không?

Hỏi: Tôi đang sống và làm việc ở Việt Nam nhưng vẫn muốn sở hữu một ngôi nhà ở nước ngoài. Vậy xin hỏi luật sư, để chuyển tiền hợp pháp cho người thân bên đó mua nhà, tôi cần làm gì?

Lê Thị Điềm

c2 1ca7
Pháp luật Việt Nam chưa có quy định cho phép công dân chuyển tiền ra nước
ngoài mua nhà. (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 70/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh ngoại hối và Pháp lệnh bổ sung, sửa đổi một số điều của Pháp lệnh ngoại hối, việc chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài được thực hiện cụ thể như sau:

Người cư trú là công dân Việt Nam được chuyển, mua, mang ngoại tệ ra nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho các mục đích sau đây:

– Đi thăm viếng, du lịch, công tác ở nước ngoài;

– Trợ cấp cho thân nhân đang ở nước ngoài;

– Chữa bệnh, học tập ở nước ngoài;

– Trả các loại lệ phí, phí cho nước ngoài;

– Chuyển tiền thừa kế cho người hưởng thừa kế ở nước ngoài;

– Chuyển tiền trong trường hợp định cư ở nước ngoài;

– Chuyển tiền một chiều cho các nhu cầu hợp pháp khác.

Pháp luật Việt Nam hiện hành chưa có quy định cho phép công dân chuyển tiền ra nước ngoài để mua nhà, mua xe và phương tiện đi lại. Riêng với trường hợp bạn hỏi, pháp luật cũng không coi việc chuyển tiền vì mục đích này thuộc trường hợp chuyển tiền một chiều cho nhu cầu hợp pháp khác.

Luật sư, Thạc sĩ Phạm Thanh Bình
(Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội)

Theo Vnexpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *