Không có văn phòng đại diện, Công ty nước ngoài có được phép kinh doanh địa ốc không?

Hỏi: Là một công ty nước ngoài nhưng công ty chúng tôi không có văn phòng đại diện ở Việt Nam. Vậy chúng tôi có được phép mua nhà rồi bán hoặc cho thuê không?

Rất mong Luật sư tư vấn. Xin cảm ơn!

congnv939@…

luat 19c3
Người nước ngoài không được phép kinh doanh bất động sản tại Việt Nam nếu không có văn phòng đại diện.

Trả lời

Khoản 1 Điều 159 Luật Nhà ở đã quy định rõ về đối tượng được sở hữu nhà ở và hình thức sở hữu nhà ở tại Việt Nam đối với tổ chức, cá nhân là người nước ngoài. Cụ thể, gồm có:

– Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện đầu tư xây dựng dự án nhà ở tại Việt Nam theo đúng quy định của Luật này cũng như các luật liên quan;

– Các doanh nghiệp có nguồn vốn đầu tư nước ngoài, các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, quỹ đầu tư nước ngoài và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang có hoạt động tại thị trường Việt Nam (gọi chung là tổ chức nước ngoài);

– Các cá nhân nước ngoài đã được nhập cảnh vào Việt Nam.

Từ những nội dung quy định trên cho thấy, doanh nghiệp nước ngoài không có chi nhánh cũng như văn phòng đại diện đang hoạt động tại Việt Nam, sẽ không được phép sở hữu nhà ở. Đồng thời, cũng không được quyền mua, thuê, hay nhận tặng cho, vì không nằm trong các đối tượng được phép sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định Luật Nhà ở 2014.

Luật sư Phạm Thị  Bích Hảo
Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An

Theo Cafeland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *