Mua nhà thuộc gói 30.000 tỷ đồng, chuyển nhượng lại như thế nào?

Hỏi: Tôi mua nhà chung cư theo diện vay gói 30.000 tỷ đồng, hiện thời gian mua chưa đủ 5 năm, tôi vẫn chưa trả hết nợ nhưng đang định bán lại thì có được phép không? Khi bán thì các khoản thuế phải nộp như thế nào?

30000 ty d045
Các vấn đề cần quan tâm khi bán chung cư mua vay ưu đãi 30.000 tỷ

Trả lời:

Khoản 6 Điều 13 Nghị định số 188/2013/NĐ-CP và khoản 5 Điều 19 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý NOXH quy đinh, trong thời hạn chưa đủ 5 năm, kể từ thời điểm trả hết tiền mua NOXH, nếu bên mua có nhu cầu bán lại NOXH thì chỉ được phép bán lại cho chủ đầu tư dự án hoặc bán lại cho đối tượng được mua NOXH.

Về tiền thuế khi chuyển nhượng, Thông tư số 139/2016/TT- BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn:

– Nếu bán NOXH là căn hộ nhà chung cư thì người bán phải nộp cho ngân sách nhà nước 50% tiền sử dụng đất đã được phân bổ cho căn hộ. Giá đất để tính tiền sử dụng đất được xác định theo bảng giá đất ở do UBND cấp tỉnh quy định tại bảng giá đất nhân với (x) hệ số điều chỉnh giá đất tại thời điểm người mua, thuê mua bán lại NOXH. Hệ số phân bổ để xác định tiền sử dụng đất trong trường hợp bán NOXH là căn hộ  là tỷ lệ giữa diện tích căn hộ bán với tổng diện tích sàn tòa nhà.

Cụ thể, trường hợp của bạn tiền sử dụng đất được tính theo công thức sau:

Tiền sử dụng đất phải nộp = 50% x S x Giá đất x Hệ số phân bổ tiền sử dụng đất cho căn hộ

Trong đó:

• S là diện tích căn hộ bán.

• Giá đất là giá đất ở do UBND cấp tỉnh quy định tại Bảng giá đất.

• Hệ số phân bổ của căn hộ chung cư được xác định theo quy định dưới đây:

Hệ số phân bổ = Diện tích căn hộ bán : Tổng diện tích sàn tòa nhà

– Nếu NOXH có tầng hầm (toàn bộ hoặc một phần) và được xác định đây là thuộc sở hữu chung của các đối tượng sinh sống trong tòa nhà, thì diện tích tầng hầm được xác định để phân bổ cho từng căn hộ, được cộng vào tổng diện tích căn hộ bán để tính hệ số phân bổ; nếu diện tích tầng hầm được xác định là thuộc sở hữu riêng của chủ đầu tư, thì không phân bổ vào diện tích căn hộ bán.

– Tổng diện tích sàn tòa nhà được xác định sau khi đã trừ đi phần diện tích được phép kinh doanh thương mại theo quy định (nếu có).

Luật sư Lương Nguyễn Khánh Văn, Giám đốc Khối Dịch vụ pháp lý doanh nghiệp
Công ty Luật LP Group

Theo ĐTCK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *