Ngôi nhà gỗ thoáng mát nằm bên bờ sông ở Brazil

Ngôi nhà gỗ với kiến trúc mở thoáng mát nằm bên bờ sông Pinheiros, Sao Paulo, Brazil được Studio MK27 thiết kế nên. Kiến trúc của ngôi nhà được thiết kế dựa trên cảm hứng về thiên nhiên tươi đẹp của vùng nhiệt đới và nội thất hiện đại sẽ mang đến cuộc sống thư thái và tiện nghi cho gia chủ.

aa2f480208235faecbd09ae94006863c Ngôi nhà gỗ thoáng mát nằm bên bờ sông ở Brazil

b1d8ccea521852aee1109f055549b217 Ngôi nhà gỗ thoáng mát nằm bên bờ sông ở Brazil

b87c4472366e30361363e3902a0102d1 Ngôi nhà gỗ thoáng mát nằm bên bờ sông ở Brazil

1dd3c077af2a77d09283d2fdd0a22dee Ngôi nhà gỗ thoáng mát nằm bên bờ sông ở Brazil

4ca8279fcb3aec3fe52cd85e2152126f Ngôi nhà gỗ thoáng mát nằm bên bờ sông ở Brazil

7d48e5883be97fbdb8acdb7178319881 Ngôi nhà gỗ thoáng mát nằm bên bờ sông ở Brazil

7f9b926c2308bc1e32d9b0e018e667d7 Ngôi nhà gỗ thoáng mát nằm bên bờ sông ở Brazil

61acb2116f302860fc580e9ebb2529c6 Ngôi nhà gỗ thoáng mát nằm bên bờ sông ở Brazil

84c1f65d1a9f4fd5c78857407be9b658 Ngôi nhà gỗ thoáng mát nằm bên bờ sông ở Brazil

85a190fe39ae37e6f2f6942ed747f170 Ngôi nhà gỗ thoáng mát nằm bên bờ sông ở Brazil

415ee5f44404e40c081189324c37b563 Ngôi nhà gỗ thoáng mát nằm bên bờ sông ở Brazil

457bbfc98c6eec82158847295bb07a6a Ngôi nhà gỗ thoáng mát nằm bên bờ sông ở Brazil

687bd8fc27273c6233678e8e59436f6a Ngôi nhà gỗ thoáng mát nằm bên bờ sông ở Brazil

5296af85ee570f8207b1b4139465f9e0 Ngôi nhà gỗ thoáng mát nằm bên bờ sông ở Brazil

8909662a7917f83ed0b61ec8bc7d9225 Ngôi nhà gỗ thoáng mát nằm bên bờ sông ở Brazil

a23ea1c2d8554c748765393c142c9c01 Ngôi nhà gỗ thoáng mát nằm bên bờ sông ở Brazil

a4779dedcdd18c8590ef561915e79917 Ngôi nhà gỗ thoáng mát nằm bên bờ sông ở Brazil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *