Nhà đang thuê bị thế chấp ngân hàng: Cần xử lý ra sao?

Khi giấy tờ nhà đang thuê bị bên cho thuê mang đi thế chấp vay tiền ngân hàng thì trước hết, người đi thuê cần xác định xem chủ nhà có thông báo với mình về việc này không.

Với tình huống nhà đang thuê mà bên cho thuê nhà mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi thế chấp để vay tiền ngân hàng, Luật sư Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch Công ty Luật SBLaw phân tích như sau:

Theo quy định tại Điều 146 Luật Nhà ở năm 2014 về thế chấp nhà ở đang cho thuê:

1. Chủ sở hữu nhà được phép thế chấp nhà ở đang cho thuê nhưng cần thông báo cho bên thuê bằng văn bản. Đồng thời, bên thuê được tiếp tục thuê đến khi hết hạn hợp đồng thuê nhà ở.

2. Nếu nhà ở đang thuê bị xử lý để thực hiện nghĩa vụ của bên thế chấp nhà ở thì bên thuê nhà ở được thuê đến khi hết hạn hợp đồng trừ khi bên thuê nhà ở vi phạm các quy định tại Khoản 2 Điều 132 hoặc các bên có thỏa thuận riêng.

Như vậy, trước hết, cần xác định xem chủ nhà có thông báo với người thuê về việc mang giấy tờ nhà đi thế chấp không. Nếu không thì chủ nhà đã vi phạm quy định trên và người đi thuê có quyền đòi bòi thường.

the chap 335e
Cách xử lý khi nhà đang thuê bị thế chấp ngân hàng

Cũng theo quy định trên, nếu căn nhà bị xử lý nghĩa vụ của bên thế chấp thì người thuê vẫn sẽ được thuê cho đến khi hết hạn hợp đồng trừ khi người thuê vi phạm các quy định về nghĩa vụ của bên thuê hoặc các bên đã có thỏa thuận riêng với nhau.

Nếu bên nhận thế chấp cưỡng ép bên thuê ra khỏi nhà mà các bên không thỏa thuận được với nhau thì người thuê nhà có quyền khởi kiện bên thế chấp về việc cản trở trái pháp luật theo quy định tại Điều 169 Bộ luật dân sự năm 2015. Cụ thể, khi thực hiện quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản, chủ thể có quyền yêu cầu người có hành vi cản trả trái pháp luật phải chấm dứt hành vi này hoặc yêu cầu Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền buộc người đó chấm dứt hành vi vi phạm.

Công ty Luật SBLaw

Theo Enternews.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *