Những thiết kế bồn rửa mặt phong cách cho phòng tắm

Một phòng tắm đẹp cần có sự kết hợp của các yếu tố cần thiết và quan trọng như bồn tắm, đèn, gạch lát … nhưng quan trọng hơn là kiểu bồn rửa. Bồn rửa với thiết kế đẹp sẽ là điểm cộng thêm vào sự sang trọng cho phòng tắm của nhà bạn.

7dcf5aee0adbfbae6b1d74c0b6610b85 Những thiết kế bồn rửa mặt phong cách cho phòng tắm

8adf52ae1578301867554f65db77ddf2 Những thiết kế bồn rửa mặt phong cách cho phòng tắm

9b14222c7685ed7d0eb9ab4157555dad Những thiết kế bồn rửa mặt phong cách cho phòng tắm

37da6aa669ecc3541093b2f772ff4801 Những thiết kế bồn rửa mặt phong cách cho phòng tắm

39c3276a2e2cbc72afb23470177b69b2 Những thiết kế bồn rửa mặt phong cách cho phòng tắm

0b45b2af50b4a45ff0efa5e3d4c06ba6 Những thiết kế bồn rửa mặt phong cách cho phòng tắm

3a2daf30732ef9aba1cb79dcf7f65ef4 Những thiết kế bồn rửa mặt phong cách cho phòng tắm

3f2837202672e6ab05f23b02f90ec1c3 Những thiết kế bồn rửa mặt phong cách cho phòng tắm

5c9cbe7d0d82bc9f840b81a3fbaf02af Những thiết kế bồn rửa mặt phong cách cho phòng tắm

5e01fd1dff9c89e83e3c91684a5e5054 Những thiết kế bồn rửa mặt phong cách cho phòng tắm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *