Quy định về điều kiện cấp sổ đỏ từ năm 1995?

Hỏi: Từ năm 1995 nhà tôi đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, sang năm 1996 gia đình tôi mới xây nhà trên đất đó. Tôi không làm giấy chứng nhận sở hữu nhà ở sau khi xây xong ngôi nhà này.

Hiện tại, tôi muốn bán nhà, đất đó nhưng người mua sợ rằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nhà tôi không đúng. Theo họ, nếu muốn được cấp sổ đỏ thì lẽ ra tôi phải xây nhà trên đất đó trước. Nay tôi phải xin cấp lại cả sổ đỏ và sổ hồng. 

Vậy xin hỏi, theo quy định hiện hành, sổ đỏ cấp từ năm 1994 có cần phải có nhà trước không? Đến nay sổ đỏ đó có còn giá trị?

d1 c441
Sổ hồng hay sổ đỏ đều là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyền
sở hữu nhà ở do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. (Ảnh minh họa)

Trả lời:

Về vấn đề này, Báo Bộ Tài nguyên & Môi trường tư vấn như sau:

Do mảnh đất của bạn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 1995 nên phải đối chiếu với quy định của Luật Đất đai năm 1993.

Khoản 1, Điều 2, Luật Đất đai 1993 có quy định, người sử dụng đất ổn định được UBND phường, xã, thị trấn xác nhận thì được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo đó, tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1995, điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là: Đất không có tranh chấp, việc sử dụng thửa đất ổn định, được UBND phường, xã, thị trấn tại nơi có thửa đất xác nhận và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét mới được cấp giấy chứng nhận. Việc có nhà trên đất hay không, không phải là điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Điều 97, Luật Đất đai 2013 quy định, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất theo một loại mẫu thống nhất trên toàn quốc. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường quy định cụ thể.

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng trước ngày 10/12/2009 vẫn có giá trị pháp lý và không phải đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nếu người đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 10/12/2009 có nhu cầu cấp đổi thì được đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này Đất đai 2013.

Theo các quy định nêu trên, sổ hồng hay sổ đỏ đều là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu nhà ở được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trên thực tế, hiện vẫn đang lưu hành cả 3 loại giấy tờ là Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Ba loại giấy tờ này đều có giá trị pháp lý như nhau.

Theo Báo Tài nguyên & Môi trường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *