Skylight House – Ngôi nhà dành cho không khí quây quần ở Sydney

Hãng Andrew Burges Architects đã nhận thách thức thiết kế nên Skylight House – một ngôi nhà rộng rãi dành cho gia đình sáu người tại Sydney, Australia.

Ngôi nhà được thiết kế như một nơi tu tập, tĩnh dưỡng gọn gàng và đầy đủ chức năng. Ngôi nhà được xây với yếu tố được chú trọng phát triển là ánh sáng tự nhiên cùng sự kết nối bền chặt với cảnh quan của khu vườn ngoài nhà, tạo nên không gian sống tươi sáng và chào đón.

Đây thật sự là một nơi ở hấp dẫn cho gia đình.

20150316163822573 Skylight House  Ngôi nhà dành cho không khí quây quần ở Sydney

20150316163827243 Skylight House  Ngôi nhà dành cho không khí quây quần ở Sydney

20150316163831926 Skylight House  Ngôi nhà dành cho không khí quây quần ở Sydney

20150316163836120 Skylight House  Ngôi nhà dành cho không khí quây quần ở Sydney

20150316163840715 Skylight House  Ngôi nhà dành cho không khí quây quần ở Sydney

20150316163844832 Skylight House  Ngôi nhà dành cho không khí quây quần ở Sydney

2015031616373842 Skylight House  Ngôi nhà dành cho không khí quây quần ở Sydney

2015031616375373 Skylight House  Ngôi nhà dành cho không khí quây quần ở Sydney

20150316163733113 Skylight House  Ngôi nhà dành cho không khí quây quần ở Sydney

20150316163743597 Skylight House  Ngôi nhà dành cho không khí quây quần ở Sydney

20150316163748398 Skylight House  Ngôi nhà dành cho không khí quây quần ở Sydney

20150316163758233 Skylight House  Ngôi nhà dành cho không khí quây quần ở Sydney

20150316163802669 Skylight House  Ngôi nhà dành cho không khí quây quần ở Sydney

20150316163807991 Skylight House  Ngôi nhà dành cho không khí quây quần ở Sydney

20150316163812623 Skylight House  Ngôi nhà dành cho không khí quây quần ở Sydney

20150316163817445 Skylight House  Ngôi nhà dành cho không khí quây quần ở Sydney

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *