Suất mua nhà ở xã hội có được chuyển nhượng không?

Hỏi: Vì không có nhu cầu ở nên bạn tôi muốn nhượng lại cho tôi một suất mua nhà ở xã hội (NOXH). Vậy các thủ tục, quy trình chuyển nhượng đối với trường hợp của tôi sẽ được thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Điều 62 Luật Nhà ở 2014 quy định, trong thời gian tối thiểu 05 năm, kể từ lúc thanh toán xong khoản tiền thuê mua, tiền mua nhà ở thì bên thuê mua, bên mua NOXH không được phép thực hiện việc bán lại nhà ở; nếu có nhu cầu bán lại thì chỉ được phép bán cho đơn vị quản lý dự án NOXH đó hoặc bán cho đối tượng nằm trong diện được quyền mua NOXH trong trường hợp đơn vị này không mua với giá bán tối đa bằng giá bán NOXH cùng loại trên cùng một địa điểm, thời điểm bán và không nằm trong diện phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

nha xa hoi e5a2
Có được phép chuyển nhượng suất mua NOXH hay không?

Sau 5 năm, kể từ thời điểm thanh toán xong tiền mua, thuê mua nhà ở, có cấp Giấy chứng nhận, bên mua, thuê mua NOXH sẽ được quyền chuyển nhượng lại suất nhà ở này theo cơ chế thị trường, song, phải thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất và nộp thuế thu nhập; trường hợp chuyển nhượng lại cho đối tượng nằm trong diện được mua NOXH thì giá bán tối đa chỉ bằng với giá bán NOXH cùng loại trên cùng địa điểm, thời điểm bán và không phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân.

Đối với cá nhân, hộ gia đình nằm trong diện tái định cư được phép thuê mua, mua NOXH thì sau khi hoàn tất khoản tiền mua, thuê mua nhà ở và được cấp Giấy chứng nhận, sẽ được bán lại nhà ở này theo cơ chế thị trường. Song, phải thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất và thuế thu nhập.

Từ quy định trên, trong thời gian 05 năm, kể từ khi bên mua, thuê mua nhà ở thanh toán xong khoản tiền mua, thuê mua nhà, bên thuê, mua chỉ được phép bán lại NOXH cho đơn vị quản lý dự án NOXH đó hoặc bán cho đối tượng nằm trong diện được mua NOXH trong trường hợp đơn vị này không mua với giá bán tối đa bằng giá bán NOXH cùng loại tại cùng địa điểm và cùng thời điểm bán.

Theo Báo Tài Nguyên và Môi trường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *