Category Archives: Sức Khỏe

Chế độ ăn uống sai lầm của người bệnh tiểu đường

Hiện nay, bệnh tiểu đường đang tăng một cách báo động. Việt Nam là nước có tốc độ mắc nhanh trên thế giới. Chỉ trong 10 năm (2002-2012), tỷ lệ mắc đã tăng gấp 2 lần. Chế độ ăn uống hợp lý cho người tiểu đường để nhằm mục đích luôn duy trì mức đường […]