Thời gian thi hành bản án hành chính về đất đai là bao lâu?

Hỏi: Tôi bị thu hồi một thửa đất do nằm trong quy hoạch cây xanh. Thế nhưng, UBND huyện không bồi thường về đất thu hồi cho tôi mà chỉ hỗ trợ một phần.

Do đó, để yêu cầu huyện hủy bỏ quyết định hỗ trợ bồi thường, tôi đã khởi kiện hành chính. Đồng thời, tôi cũng yêu cầu chính quyền tính lại giá đất. Tuy nhiên, đơn của tôi đã bị tòa sơ thẩm bác bỏ. Sau đó, tòa phúc thẩm đã chấp nhận đơn kháng cáo của tôi. Tòa yêu cầu UBND huyện hủy bỏ quyết định hành chính cũng như ban hành quyết định mới và tính lại giá đất cho tôi. Tuy vậy, gần 1 năm rồi UBND huyện vẫn không thực hiện dù bản án phúc thẩm của tòa tuyên đã có hiệu lực pháp luật.

Xin luật sư cho biết, khi nào thì thi hành bản án hành chính? Người phải thi hành án có bị vi phạm không nếu chậm thi hành? Trong trường hợp đó, pháp luật xử lý ra sao?

Trân trọng cảm ơn!

Võ Hoàng Thanh (Long Thành, Đồng Nai)

th ad68
Thời gian tự nguyện thi hành bản án hành chính về đất đai là 30 ngày.
(Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 311 Luật Tố tụng hành chính, nếu bản án, quyết định của tòa án đã hủy toàn bộ hoặc một phần quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định hành chính về quyết định xử lý vụ việc tranh chấp thì quyết định hoặc phần quyết định bị hủy không còn hiệu lực. Căn cứ vào quyền và nghĩa vụ đã được xác định trong bản án, quyết định của tòa án, các bên đương sự có trách nhiệm thi hành.

Căn cứ theo quy định nêu trên, đối với trường hợp của bạn, khi bản án phúc thẩm đã tuyên hủy bỏ quyết định công bố giá trị bồi thường, đồng thời buộc UBND huyện phải tính lại giá trị bồi thường đất cho bạn thì UBND huyện có nghĩa vụ thực hiện theo bản án này. Tính từ ngày nhận được bản án, quyết định của tòa án, bên có trách nhiệm thi hành án có thời gian tự nguyện thi hành án là 30 ngày. Bạn có quyền gửi đơn đến tòa án đã xét xử sơ thẩm ra quyết định buộc thi hành bản án, quyết định của tòa án trong trường hợp người phải thi hành án không thi hành khi quá thời hạn tự nguyện.

Mặt khác, theo quy định tại Nghị định 71 ban hành ngày 1/7/2016 của Chính phủ, việc xử lý trách nhiệm trong thi hành án hành chính đối với viên chức, công chức có hành vi vi phạm pháp luật về thi hành án hành chính có thể bị xứ lý kỷ luật tùy theo mức độ, tính chất vi phạm. Hình thức kỷ luật có thể là cảnh cáo, khiển trách, giáng chức, cách chức, hạ bậc lương và buộc thôi việc. Ngoài ra, người đứng đầu tổ chức, cơ quan cũng phải chịu trách nhiệm tương ứng khi thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thi hành án.

Luật gia Nguyễn Văn Khôi

Theo Sài Gòn Đầu tư Tài chính Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *