Tư vấn về hợp đồng riêng khi mua đất chung

Hỏi: Tôi và 3 người nữa đã chung nhau mua 3 lô đất (100m2/lô) nằm trong khu đất dự án do UBND xã rao bán.

Nếu chia ra, mỗi người sẽ được 75m2, nhưng vì đất đang trong giai đoạn san lấp và làm đường nên chưa thể ra sổ đỏ.

Chúng tôi muốn có hợp đồng riêng cho từng người khi mua bán đất với UBND xã chứ không phải chung giấy tờ, vì sợ sau này sẽ có rắc rối nảy sinh. Vậy, xin hỏi luật sư, chúng tôi cần phải có hồ sơ thủ tục gì?

Xin cảm ơn!

luuthidien.bn@…

luat 251f
UBND xã không có quyền đứng ra phân lô bán nền cho người dân.

Trả lời:

Từ những thông tin bạn cung cấp như trên, Luật sư đưa ra một số ý kiến tư vấn như sau:
 
Theo quy định tại Điều 59 Luật Đất đai 2013 về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, sẽ có 4 nội dung cơ bản:
 
Thứ nhất, các trường hợp được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất là:

– Với tổ chức, sẽ được giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;
– Với cơ sở tôn giáo, chỉ được phép giao đất;
– Với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ được giao đất theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 55 của Luật này;
– Với đối tượng là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo sẽ được giao đất đúng theo quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 56 của Luật này;
– Với tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, sẽ được cho thuê đất.
 
Thứ hai, UBND huyện sẽ được quyền giao đất, cho thuê đất và cho phép thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với các trường hợp:
 
– Với hộ gia đình, cá nhân sẽ được thực hiện giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Riêng với những trường hợp hộ gia đình, cá nhân thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích thương mại, dịch vụ, có quy mô diện tích từ 0,5 ha trở lên, cần phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi quyết định;
– Với cộng đồng dân cư, sẽ được quyền giao đất.
 
Thứ ba, UBND sẽ được quyền cho thuê đất nằm trong quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.
 
Thứ tư, Cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất và cho phép thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại khoản thứ nhất và thứ 2 của Điều này không được phép ủy quyền cho các cơ quan khác.
 
Căn cứ theo nội dung quy định trên, UBND xã chỉ có quyền quyết định cho thuê đất với phần diện tích đất nông nghiệp được sử dụng theo mục đích công ích của xã.
 
Còn thẩm quyền giao đất và cho phép thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất thuộc về UBND cấp huyện và cấp tỉnh. Như vậy, việc UBND xã bạn rao bán đất là vi phạm vào quy định của Luật Đất đai 2013 về thẩm quyền giao đất và cho phép chuyển quyền sử dụng đất. Việc đứng ra phân lô và bán nền đất của UBND xã bạn như trên là không đúng với luật định.

Luật sư Phạm Thị  Bích Hảo
Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An

Theo Cafeland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *